birding-aus

REPLY THIS MAIL IF YOU ARE INTERESTED

To:
Subject: REPLY THIS MAIL IF YOU ARE INTERESTED
From: Thambo Nogxina <>
Date: Sat, 7 Dec 2002 07:10:42 +0530
This Mail is in Hindi, If you have problem in reading, please Click Here


  d{.Xctu Kturɢmlt
u;turhyt
mti: yrV{UfUt.

Ybi&:ctu_lturɢmltum.fUtu.WfU

VUtp} gtpW} rfUz yurxytpK

R; Rm g d{uy; ˘uymwhu ;tu rJ{;u gti r:m uxh ytul cunVU ytuVU g fUtu֘uydwYm. gtih RlVUtpbuoNl Juhu rdJul ;tu bu g y bucuh ytuVU :u mti: yrV{UfUl Ymvtu;o v{btuNl fUtrfU (mpYfU) tu Jm rJ: :u dtuJubo; =uudr;ytul ytul y rtv ;tu gtih fUtg =wrhkd y rc;uh fUtVuUhfuU ;fU ;tu YkfUtihdu VUtphul RkJu;tumo. R nJu =urfU=u= ;tu mefU y fUtrVU=r;y fUtu_ytuvuhr;ytul rJ: gti Rl YmufwUr;ytul ytuVU y =uy nuhuW=uh VUtuh :u culurVU; ytuVU y֘ vL;Ym, y= ntuvu gti rJ֘ fUev R; fUtrVU=r;y cufUtimu ytuVU :u l;whu ytuVU r:m cwrmlum.

rJr:l :u rbrlg ytuVU Ylugo y= rbluh }mtifuUom uhu R JtufUo ym y rzhu;tuh ytuVU v{tusux R˘ub;r;ytul, y= rJ: fUtu_ytuvuhr;ytul ytuVU VUtih ytu:uh ;tuv yturVUrfUym, Ju nJu Rl ytih vtumurmytul, yl ytuJu=woY vb; Rl Wm VwUk=Tm.Xu mi= VwUk=Tm huum; fuU;iol v! ufUo;du ytuVU :u fUtt; Jugw YmufwU;u= ytul cunVU ytuVU g rbrlg g y VUtphul fUttr;kd rVUbo, ra Ju :u yturVUrfUym ytuJuh_RkJtuRfuU= ;tu :u ybt; ytuVU W14,500,000.00 (VUti;eol rbr֘ytul,rVUJu ku Xtim= Wrl;u= ;;um ztu֘mo). XtiD :u y;wy fUtt; fUtu; nm cel vi= ;tu :u yturhrdl fUtt;tuh, uyrJkd :u YmfuUm ckfuU Wkibu=.

rmkfuU :u um; Yuvtpx v&//Wm.107.bi.gnq.fUtub/b/fUtuvtumu?g|98260 xTxTv/1.0;u= dtuJubo; Rm =u;uLblu= ;tu vg VUtphul fUtt;tumo y֘ =um ytuJu=, mtu ym ;tu b;il dwz hur;ytm rJ: VUtphul dtuJubom y= ltul_dtuJubo; rVUlkrfUy ydrfUYm. ym y rh\\sx Ju Rkw=u= ytimo rcm VUtuh yˌtuJm rJ: :u fUtu_ytuvuhr;ytul ytuVU mtubu yturVUrfUym y; :u zuvbo; ytuVU rVUlkfuU y= :u }muJuo cfU ytuVU mti: yrV{UfUt (]mp). Ju yhu merfUkd gtih yrm;kfuU ym :u culurVUrfUygo ytuVU :u Wkibu= VwUk=Tm, rmkfuU Ju yhu ltu; y֘tuJu= ;tu ytuvuh;u y VUtphul yfUtWkx.

R nJu :u yti:turhg ytuVU g fUtu֘uydwYm Rk! JtuJu= ;tu tuvtumu :;, Nti= gti cu rJr֘kd ;tu yrm; Wm Rl r:m tkmr;ytul gtih Nhu ym fUtuvmr;ytul rJ֘ cu 25% ru g fUtu֘uydwYm y= R hufiUJu 70%, y= :u ckfuU ytuVU 5% VUtuh ;mum y= rbfuU֘luytim Ymvmum RkfwUhuo=.

R; =tuYm ltu; btuh u:uh ytuh ltu; gtih fUvle =tuYm fUtt; tusum ytuVU :u l;whu=urf{Ucu= nuhu. Xu ymwr;ytul Rm :; gtih fUvle Jtul :u bush fUtt; y= mwfUtt;u= R; ;tu ytu:uh fUtuvrlYm. btuhu ytu;ul :l ltu;, rcd tr=kdfUtuvrlYm y= rVUmo ytuVU Wl{u;u= rVUY=Tm rJkm bush fUttm y= mwfUtt; ;tu btuhu vurfUyr\\su= rVUmo VUtuh YmufwUr;ytul.

R nJu huvtumu= g fUtrVU=fuU Rl gti y= ntuvu :; gti rJ֘ ltu; r=mvtuRk; bu. Yk=uyJtuh ;tu fUt;; bu Rbur=y;ug :{tiD g yctuJu Wmp YVUm lwcuh ytuh g Y_bi Yz[um, ;tu Rr=fU;u u:uh ytuh ltu; gti yhu Rk;uhu;u= Rl r:m =uy. RVU gti yhu ltu;, R; rJ֘ Ylu bu fUti; VUtuh yltu:uh VUtphul vluoh ;tu fUogo
ytWx r:m =uy R Jk; ;tu ymwhu gti :; g vluomo y! = muVU yhu Rl y vturmr;ytul ;tu bfuU :u vb; ytuVU r:m ib vturmu turJ=u= gti fUl rdJu Wm y Jugo ttd ymwhkfuU y= dwyhk;e :; ytih Nhu rJ֘ cu mufwUhu= y= ˘e\\s hubucuh ;tu x[ex r:m btuh ym Jugo fUtrVU=r;y btuh, cufUtimu Ju
rJ֘ ltu; fUtuun= rJ: yg VUtubo ytuVU Ymvtumwhu ym Ju yhu r;֘ Rl yr;Ju dtuJubo; muLJfuU y= hubucuh ytfuU ydil :; xtRb Rm ytuVU :u YmfuU ;tu
ytih mwfuUVwU YmufwUr;ytul ytuVU r:m tkmr;ytul.R Ji; Rl ykr;rfUvr;ytul ytuVU gtih VwU֘u; fUtu_ytuvuhr;ytul.

rXm cwrmlum RmuVU Rm 100% mVuU, turJ=u= gti x[ex R; rJ: Wbtu; fUtrVU=r;yrg. ymtu gtih Yrhgt ytuVU vurfUyr\\sr;ytul Rm ltu; y rnkkfuU ;tu :u mwfuUVwU YmufwUr;ytul ytuVU r:m tkmr;ytul.R nJu huvtumu= g fUtrVU=fuU Rl gti y= ntuvu :; gti rJ֘ ltu; r=mvtuRk; Wm.

rfUk=Tg ltur;g bu g VUm VUtuh VwU:uoh =u;im, Wvtul gtih yfuU;kfuU ytuVU r:m tuvtum.


}d=Tmo,
Ykd{. Xctu Kturɢmlt

c& ˘uypmu muz gtpW} ! }vtpmu g VUpm xtp g rz}x yz fUtprVUzurxyp
Wmp YVUpm&1_775_845_7994

 Webdunia Quiz Contest - Limited Time Unlimited Fun.Log on to quiz.webdunia.com and win fabulous prizes.

India's first multilingual mailing system: Get your Free e-mail account at http://www.epatra.com
Birding-Aus is on the Web at www.shc.melb.catholic.edu.au/home/birding/index.html To unsubscribe from this mailing list, send the message "unsubscribe birding-aus" (no quotes, no Subject line) to
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
Admin

The University of NSW School of Computer and Engineering takes no responsibility for the contents of this archive. It is purely a compilation of material sent by many people to the birding-aus mailing list. It has not been checked for accuracy nor its content verified in any way. If you wish to get material removed from the archive or have other queries about the archive e-mail Andrew Taylor at this address: andrewt@cse.unsw.EDU.AU